SPECIALS - ERIKOISTAPAUKSET

Paju is born at 2013 at the husky farm,where she never adapted. Our home Paju came 2015 and found mind peace to herself. Now a days Paju is tough sled dog, although she is a  "minihusky". Her true talent is that she can smile when she is happy. 

Paju on syntynyt 2013 husky farmille, jonne hän ei ikinä sopeutunut. Meille Paju tuli 2015 jouluna ja sai luonteelleen sopivan kodin. Nykyään Paju on sitkeä vetokoira, vaikka on ns. minihusky. Pajun erikoistaito on virnistys iloisena. 

Manta is a French bulldog born at 2008. She is old smelly lady, lovable and always close to skin. She does not hear well or just does not want to. Manta loves warmth, sun and summer. She thinks that she is the boss of everything and she is very stubborn. Manta is lovable in every way ;) 

Manta on Ranskan bulldoggi, syntynyt 2008. Hän on vanha rouva, rakastettava ja aina hyvin lähellä ihoa. Manta rakastaa kuumuutta, aurinkoa ja kesää. Hän kuvittelee olevansa kaikkien pomo ja on todella itsepäinen. Manta on rakastettava kaikella tavalla. 

I am Linda Rahkonen, born at 1984. I studied in Inari's wilderness guide school. After that I have worked as a husky guide and done lots of work with tourism. At Levi, I have lived from summer 2015. My passion is outdoors, sports, travelling and huskies. 

Olen Linda Rahkonen, syntynyt 1984. Olen opiskellut eräoppaaksi Inarissa 2010. Sen jälkeen olen tehnyt koiraoppaan töitä ja matkailualan muita töitä. Levillä olen asunut kesästä 2015. Intohimoni ovat ulkoilu, urheilu, matkustelu ja huskyt.