PACK - LAUMA

My pack contains six huskies, I have both Siberian and Alaskan huskies. Kaaos, Papu and Pontus have been at our house from a small puppy. Paju arrived to our home, because she did not adapt to life at the husky farm. Buster and Telsa arrived to our home from husky farm.  On top of everything, there is French bulldog Manta, who have seen it all and been everywhere.


Laumaani kuuluu kuusi huskya, minulla on niin Siperian kuin Alaskan husky. Kaaos, Papu ja Pontus on ollut meillä pienestä pennusta asti. Paju tuli meille, koska ei sopeutunut farmikoiraksi. Buster ja Tesla tulivat meille huskyfarmilta.  Sitten on Ranskanbulldoggi Manta, joka on nähnyt kaiken ja kokenut keskivertoa enemmän, kun muut koirat.


All started from Kaaos (Chaos). Year 2011 Kaaos came to our home as a small puppy and from that on our pack has started to grow. Kaaos is truly couch-husky and she is too clever for many things. Kaaos is happy as long she can join us every where we go.  

Kaaos on kaiken alku. Vuonna 2011 Kaaos tuli meille pienenä pentuna ja siitä laumamme alkoi muodostumaan. Kaaos on todellinen sohva-husky ja liian viisas moneen asiaan. Kaaos on onnellinen kunhan saa olla meidän mukana. 

Papu is our second husky an been with us from puppy. Papu is Siberian husky and our second "indoor" husky. Kaaos and Papu are like sisters, always together. Papu loves to chill in her own corner and she is morning sleepy. Papu is hard working sled dog.

Papu on meidän toinen husky ja ollut pennusta asti meillä, Papu on Siperian husky ja ns. sisähusky. Kaaos ja Papu ovat kuin siskoksia, aina yhdessä. Papu rakastaa makoilla ja on erittäin aamu-uninen. Papu on ahkera valjakkokoira ja hyvä keulakoira. 


Pontus is the youngest Alaskan husky of the team, but not the smallest. He was born 2017 and is half indoor husky. He loves to be a part of the pack. He also loves people, food and pulling the sleigh. Pontus is strongest husky of all huskies I have had.

Pontus on lauman nuorin Alaskan husky, syntynyt 2017. Hän on puoliksi sisäkoira ja ollut meillä pennusta asti. Pontus rakastaa elämää laumassaan, ihmisiä, ruokaa ja vetämistä. Pontus on kaikista vahvin husky mitä minulla on ikinä ollut.